• <xmp id="ugmqe"><input id="ugmqe"></input>
 • <label id="ugmqe"></label>
 • English

  故障分析

  全部 故障查询

  19

  2021.04
  水样抽取失败

  详情> 2021-04-19

  19

  2021.04
  纯水抽取失败

  详情> 2021-04-19

  19

  2021.04
  试剂二抽取失败

  详情> 2021-04-19

  19

  2021.04
  试剂三抽取失败

  详情> 2021-04-19

  19

  2021.04
  降温异常

  详情> 2021-04-19

  19

  2021.04
  通信失败

  详情> 2021-04-19

  28

  2021.04
  回抽失败

  详情> 2021-04-28

  19

  2021.04
  加热异常

  详情> 2021-04-19

  19

  2021.04
  空白检测异常

  详情> 2021-04-19

  19

  2021.04
  试剂一抽取失败

  详情> 2021-04-19

  19

  2021.04
  标液抽取失败

  详情> 2021-04-19
  微兰用户登录
  一旦登录,即表明你同意微兰的 隐私政策使用条款。
  中彩竞彩 <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>